Avinguda Catalunya, 26-28. El Perelló, Tarragona.
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (en endavant, RGPD), i Llei Orgánica3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), informem als usuaris sobre el tractament de dades personalesrealizado a través d’aquesta pàgina web i altres enllaçats a aquesta política de privacitat:

Qui és el responsable de l’tractament de les teves dades personals?

 • Responsable de l’tractament: JARPI PISCINES, S.L.
 • Adreça postal: Avinguda Catalunya, 26-28, C.P. 43519 – El Perelló (Tarragona)
 • CIF: B-43869403
 • Telèfon: 977.108.265
 • Direcció de correu electrònic: info@jarpipiscines.com

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Tractarem les dades dels usuaris per a diverses finalitats en funcióndel motiu pel qual ens els facilitin:

Com a Usuari de la pàgina web (formulari de contacte / mails remesos a les adreces de correu que apareixen a la pàgina): les seves dades seran utilitzades per donar resposta a les sol·licituds d’informació o consultes que ens dirigeixi a través del apartat de contacte o de les adreces de correu que apareguin a la pàgina web.

Subscripció a la newsletter : les dades de les persones que s’hagin subscrit al nostre newsletter s’utilitzaran per a la seva tramesa periòdica mitjançant correu electrònic.

Test : utilitzarem les dades de les persones que voluntàriament realitzen nostre test en línia per facilitar una proposta de disseny de piscina ajustada a les seves preferències i un pressupost.

Testimonis : publicarem a la pàgina web l’opinió sobre els nostres serveis de clients que l’hagin autoritzat.

Com a seguidor / a en RRSS : les dades que l’usuari hagi facilitat a la xarxa social en la qual tinguem perfil seran utilitzades per interactuar amb el mateix i mantenir un seguiment mutu de les nostres comptes. La comunicació es mantindrà sempre en el marc de la xarxa social escollida, d’acord amb els seus termes i condicions i en tant l’usuari segueixi sent seguidor / a nostre.

Clients / Proveïdors : les dades que ens facilitin els nostres clients i proveïdors, tant actuals com potencials, es destinaran a la gestió comercial dels mateixos.

Galetes : quan l’usuari presti el seu consentiment aquesta pàgina web utilitzarà cookies, mitjançant les quals també es tracten dades personals. La informació disponible sobre les galetes pot consultar-se en la nostra Política de cookies .

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de les persones subscrites a l’newsletter es conservaran mentre mantinguin la subscripció i, en cas de donar-se de baixa, el temps necessari per evitar enviaments posteriors.

Les dades de clients i proveïdors, així com els de potencials clients i proveïdors, es mantindran durant la relació contractual o precontractual establerta i, amb posterioritat, durant els terminis legals aplicables.

En el cas del nostre test en línia, conservarem les dades que l’usuari ens hagi facilitat durant el temps necessari per fer una proposta de piscina personalitzada i la gestió comercial de la mateixa.

Les dades de contacte que l’usuari hagi facilitat per comunicar-se amb nosaltres i realitzar qualsevol consulta o sol·licitud es conservaran el temps necessari per a la seva atenció i seguiment.

Les dades de les persones que ens hagin autoritzat a publicar la seva opinió sobre els nostres serveis s’han de conservar fins que no revoquin el seu consentiment o sol·licitin la supressió de les dades.

En el cas de xarxes socials, les dades es conservaran mentre la persona interessada sigui seguidora nostra.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La legitimació de l’tractament de les dades dels nostres clients i proveïdors, tant actuals com potencials, així com de les persones que s’hagin subscrit a l’newsletter i de les que hagin realitzat el test en línia, serà l’execució de la relació contractual o precontractual (RGPD , art. 6.1.b), així com el compliment d’obligacions legals aplicables a JARPI PISCINES, SL (RGPD, art. 6.1.c). La comunicació de les dades de l’interessat en aquests casos és necessària per establir aquestes relacions contractuals o precontractuals i el compliment d’obligacions legals. Així mateix, podem tractar dades de clients i proveïdors en base a l’interès legítim de JARPI PISCINES, S.L. de tractar dades de contacte i lloc ocupat de les persones físiques que prestin serveis en persones jurídiques, i dades d’empresaris o professionals individuals, per al manteniment de relacions empresarials.

Les dades que ens faciliti l’usuari voluntàriament quan es dirigeixi a nosaltres per a realitzar una consulta o demanar informació, seran tractades en base al seu consentiment (RGPD, art. 6.1.a).

Igualment, en el cas de dades facilitades voluntàriament per publicar testimonis i com a seguidor / a de xarxes socials, el tractament es basa en el consentiment de la persona interessada (RGPD, art. 6.1.a)

A què destinataris comunicarem les seves dades?

Quan sigui necessari per al compliment d’obligacions legals aplicables a JARPI PISCINES, S.L., les dades de clients i proveïdors s’han de comunicar a l’Administració tributària. Així mateix, s’han de comunicar a entitats bancàries quan es requereixi per a la gestió de pagaments i cobraments. D’altra banda, podran accedir a les dades aquells proveïdors de serveis contractats per nosaltres, sempre que ho requereixin per a l’adequada prestació dels mateixos i exclusivament amb aquesta finalitat, com ara la nostra gestoria comptable / fiscal, el proveïdor de hosting de la pàgina web , el proveïdor de programari per a enviament de l’newsletter, el Webmaster, la nostra assessora de comunicació i Community Manager o el proveïdor de programari per a la realització del nostre test online. Finalment, seran accessibles a usuaris d’aquesta pàgina web les dades de les persones que ens hagin autoritzat a publicar els seus testimonis.

Transferències internacionals de dades

Alguns dels serveis esmentats en l’apartat anterior són prestats per proveïdors les instal·lacions de tractament de dades es troben en països tercers, fora de la Unió Europea, pel que la seva utilització comporta la transferència internacional de les dades personals afectats per aquests tractaments. Es tracta dels següents serveis:

Com es mostra en els enllaços anteriors, les dues companyies han adoptat clàusules contractuals tipus de protecció de dades, aprovades per la Comissió Europea, com a garantia adequada prevista en el RGPD per habilitar-transferències internacionals de dades amb destinació a EE. UU

Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Podràs exercitar els següents drets en relació a les vostres dades personals:

 1. Dret d’accés : perquè li confirmem si estem tractant les seves dades personals o no i rebre aquesta informació per escrit.
 2. Dret de rectificació : per a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes o incompletes.
 3. Dret de supressió: per sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida.
 4. Dret a la limitació de l’tractament: per a sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació de l’tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament els conservarem per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció de drets de tercers o per raons d’interès públic de la Unió Europea o un Estat membre de la UE.
 5. Dret d’oposició: per a sol·licitar, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’oposició a l’tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les dades: Quan el tractament de les seves dades sigui automatitzat i estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte, l’interessat tindrà dret a rebre les dades que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, així com a sol·licitar la seva transmissió a un altre responsable.
 7. Dret de retirar el consentiment: quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment, tindrà dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 8. De la mateixa manera, l’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça postal: C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, o mitjançant el seu electrònica ( www.aepd.es ).

 9. última actualització: 8 febrer 2021

Aquest lloc web utilita galetes pròpies i de tercers amb la finalitat d'obtenir informació estadística sobre la base de dades de navegació dels visitants. Si continues navegant entenem que acceptes el seu ús i, en cas de no acceptar la seva instal·lació, hauràs de visitar l'apartat de Política de galetes , on trobaràs la manera d'eliminar-les o rebutjar-les. ACEPTAR
Aviso de cookies