Avinguda Catalunya, 26-28. El Perelló, Tarragona.

1. Informació legal

En compliment de l’deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSICE), li comuniquem quewww.jarpipiscines.com 1 domini de què és titular JARPI PISCINES, SL (En endavant, JARPI PISCINES, S.L. o nosaltres) .Els nostres dades identificatives i de contacte són les següents:

  • Titular: JARPI PISCINES, S.L.
  • Adreça postal: Avinguda Catalunya, 26-28, C.P. 43519, el Perelló (Tarragona)
  • CIF: B-43869403
  • Direcció de correu electrònic: info@jarpipiscines.com
  • Telèfon: 977.108.265
  • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, a el Tom 2239, Foli 29, Full 34720.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

2.1. – Mitjançant aquest avís legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.jarpipiscines.com (des d’ara , LLOC WEB), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts.

2.2 – Aquest lloc web és un servei que posem a disposició dels usuaris d’Internet amb finalitat informativa sobre les activitats, serveis i productes de JARPI PISCINES, S.L., així com per establir un canal de comunicació amb les persones interessades. A més, oferim la possibilitat de subscriure al nostre newsletter, així com de realitzar un test online per conèixer les preferències de piscines dels USUARIS i poder oferir-los una proposta de disseny i un pressupost. En qualsevol moment podem introduir modificacions en el disseny, configuració i continguts de l’LLOC WEB.

2.3.- L’accés i ús d’aquest lloc web atribueix a l’visitant la condició d’usuari (en endavant, USUARI) i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d’aquest accés i / o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que s’incloguin en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què accedeixi al mateix. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en el lloc web.

2.4.- L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de l’LLOC WEB, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal, responent davant JARPI PISCINES, S.L. i davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

3. Accés i utilització del Lloc Web

3.1.- L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït, excepte pel que fa a el cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada usuari.

3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de l’LLOC WEB. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de credencials que, si escau, fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, diligent i lícit delos continguts i serveis que oferim a través del lloc web, el que comporta, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, no emprar-los per:

a. Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuariosen la utilització de l’LLOC WEB o dels seus serveis.

b. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

c. Provocar danys en els nostres sistemes físics i lògics, dels nostres proveïdors o de terceres persones, introduir a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar els esmentats danys.

d. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

e. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de l’LLOC WEB, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa de l’titular dels corresponents drets.

f. Introduir o incorporar com una activitat empresarial o professional pròpia dels continguts i / o serveis presentats en aquest lloc web.

g. Vulnerar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts de l’LLOC WEB.

h. Utilitzar aquest lloc web, o els continguts i / o serveis en el obtinguts, per incórrer en activitats contràries a la llei, a la bona fe o a l’ordre públic.

3.3. – Ens reservem el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés a l’LLOC WEB, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

4. Protecció de dades personals

4.1.- Ens comprometem a el tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que es trobi en vigor en cada moment.

4.2.- A cada formulari de recollida de dades existent en el lloc web es posa a disposició permanent de l’USUARI una informació bàsica de protecció de dades, relativa a la identificació de l’responsable de l’tractament, els caps de el tractament i els drets susceptibles d’exercici per l’interessat, així com un enllaç a informació addicional i detallada de protecció de dades inclosa en la política de privacitat de l’LLOC WEB. El contingut d’aquesta política de privacitat podrà ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que puguin produir-se, així com a criteris i posicions emeses per les autoritats de control.

4.3.- En el cas que l’USUARI òmpliga voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles al lloc web, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com a comunicar qualsevol modificació d’aquests. Excepte en cas de indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades en els formularis disponibles són necessaris per poder donar curs a la seva sol·licitud.

4.4.- No es permet que els menors de 14 anys facilitin les seves dades personals a través del lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors. En tot cas, aquest lloc web no es dirigeix ​​a menors d’edat.

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1.- Som titulars, per nosaltres o com cessionaris, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat nostra o dels nostres llicenciants. Tots els drets reservats.

5.2.- Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució, la transformació i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’el LLOC WEB confins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la nostra autorització prèvia i expressa.

5.3.- L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la nostra titularitat i / o de tercers. Podrà visualitzar elements de l’LLOC WEB i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

6.1.- El contingut d’aquest lloc web té, entre altres, finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els usuaris. No garantim plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Igualment, excloem, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’LLOC WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, informem que hem adoptat mesures tècniques, dins de les nostres possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de l’Sitioweb i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

6.2.- No ens fem responsables de la utilització que l’usuari realitzi dels serveis i continguts de l’LLOC WEB. L’usuari reconeix i accepta que la utilització de l’LLOC WEB, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7. Enllaços

7.1.- En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirem cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu dela il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades, hauran de comunicar-ho immediatament a l’efecte de que procedim a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes.

7.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus d’enllaç per la nostra part a altres llocs d’Internet no implicarà que existeixi cap tipus de relació, associació, col·laboració o dependència entre nosaltres i el titular de la pàgina web aliè.

8. Dret d’exclusió

Reservat el dret a denegar o retirar l’accés a l’LLOC WEB i / o als continguts i serveis oferts en el mateix, sense necessitat de pre avís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d’ús o les particulars que es puguin establir.

9. Generalitats

9.1.- En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars que, si escau, s’estableixin per a serveis específics, prevaldrà el que disposen les segones.

9.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un jutjat o tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions d’l’Avís Legal, que conservaran seva validesa a tots els efectes.

9.3.- El no exercici o execució per la nostra part de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals d’ús no constituirà una renúncia a aquest, llevat amb el nostre reconeixement i acord formulat per escrit.

9.4.- Podrem modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació al lloc web.

10. Llei aplicable i jurisdicció

10.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de l’LLOC WEB, serà la llei espanyola. L’anterior no privarà l’usuari no resident en territori espanyol de la protecció conferida per les disposicions imperatives del seu país de residència habitual.

10.2.- Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués sorgir amb ocasió de la visita a l’LLOC WEB o de l’ús dels serveis que en ell s’ofereixen, ambdues parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals competents de el domicili de l’Usuari, sempre que el mateix actuï com a consumidor o usuari. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals competents de Tarragona.

Última actualització: 8 de febrer de 2021.

Aquest lloc web utilita galetes pròpies i de tercers amb la finalitat d'obtenir informació estadística sobre la base de dades de navegació dels visitants. Si continues navegant entenem que acceptes el seu ús i, en cas de no acceptar la seva instal·lació, hauràs de visitar l'apartat de Política de galetes , on trobaràs la manera d'eliminar-les o rebutjar-les. ACEPTAR
Aviso de cookies